Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu Kamu mali yapısının yeniden oluşturulması amaçlanmış ve bu çerçevede mahalli idarelerde de yeniden yapılanma başlamıştır. Bu anlayış içerisinde Çamoluk Belediyesinin tüm çalışmaları bu doğrultuda gerçekleşmektedir. Çamoluk Belediyesi, Çamoluk’ un huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin görevi olarak kabul etmiş, Çamoluk halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı belirlemiştir.