ASANSÖR TEKNİK DOSYASI

DİLEKÇE (Asansör firması imzalı)

Ekleri:

ASANSÖR TEKNİK DOSYASI (3 adet)

1.         Uygulama Projesi (Belediye tarafından onaylı)

2.         Yeşil Etiket Periyodik Kontrol Raporu (Yetkili Firmadan)

3.         Yapı Ruhsatı veya İskân Belgesi (tek yaprağa arkalı önlü fotokopisi)

4.         AB Uygunluk Beyanı (firma kaşeli, ıslak imzalı) TS EN 81-20 yazacak

5.         CE belgesi/ 2014/33/AB Asansör Direktifi (renkli fotokopisi üzerine firma kaşeli, ıslak imzalı)

6.         Sanayi Sicil Belgesi

7.         TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (TSE kaşeli, aslı onaylı)

8.         Garanti Belgesi (Ada, Parsel, Pafta ve Adres yazılı)

9.         Fatura (Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil)

10.       İmza Sirküsü (AB Uygunluk Beyanı imzalayanın)

11.       Belge tarihleri alındığı yıla ait olacak

 

YAPI KULLANMA İZİN BELEGESİ

1.Dilekçe

2.İnşaat ruhsat fotokopisi     

3.Asansör ruhsatı

4.Tapu fotokopisi

5.Seviye tespit tutanakları fotokopisi

6.İş bitirme belgesi

7.Enerji kimlik belgesi

8.Sgk borcu yok yazısı soğuk damgalı

9.Vergi borcu yok yazısı

10.Harç

11.Yapı denetim kaşeli bina resmi

 

 

İNŞAAT RUHSATI İÇİN BELGELER

MAL  SAHİBİNDEN

1.Dilekçe

2.Tapu belgesi (hissedar varsa muvakatname)

3.Yapı sahibi kimlik belgesi

4.Resmi aplikasyon belgesi

5.Yapı aplikasyon belgesi

6.Plankote

7.Proje müeliflerinden tahhütname

8.Jeolojik etüt raporu

9.Projeler (mimari-statik-elk vs.)

10.İmar durumu

11.Klasör dosya

12.Sgk başvuru belgesi

 

YAPI DENETİM FİRMASI TARAFINDAN

 

1.Proje kontrol formu

2.Yibf formu asıl

3.Tahhütname

4.Hizmet sözleşmesi

5.Bakanlıkça verile yapı denetim izin belgesi

6.Yapı denetim imza sirküsü

7.Yapı denetim vergi levhası

8.Yapı denetim şirketi denetçi belgeleri , Taahhütname, ikametgah, ve kimlikleri

9.Yapı denetçi yardımcı denetçi belge tah. vs.

 

MÜTEAHHİT TARAFINDAN

 

1.Mal sahibi ile yapılan sözleşme

2.Yapı müteahhitleri tarafından verilecek tahhütname

3.Ticaret odası kayıt belgesi

4.Şirket ise imza sirküsü

5.Ticari sicil gazetesi

6.Vergi levhası

7.Şantiye şefi kimlik fotokopisi

8.Şantiye şefi kimlik tahhütname

9.Şantiye  şefi diploma fotokopisi

10.Şantiye şefi sözleşme

11.Makbuz. mesken:5tl ticari :7tl